Profile
Hong Kong
Louisa Noble

Louisa Noble

Group Sustainability Director

Là cố vấn bền vững và thương hiệu cấp C-suite đáng tin cậy, cô đã thúc đẩy giá trị thương hiệu thông qua các hoạt động theo mục đích, báo cáo công ty, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và truyền thông chiến lược.

Louisa thu hút và tác động tới các bên liên quan và chuyển những hiểu biết sâu sắc thành chiến lược và các chương trình bền vững tích hợp cho Global Fortune 500s, Blue Chips và các công ty khởi nghiệp. Trình độ chuyên môn và niềm đam mê của cô ấy nằm ở việc khai thác sức mạnh của các câu chuyện kinh doanh và thương hiệu để giáo dục, trao quyền và thôi thúc khách hàng tham gia vào một tương lai mang đầy tính tái tạo; góp phần xây dựng cho sự thịnh vượng của Trái đất và con người.

Bên cạnh việc kết hợp mục đích và tác động vào các tổ chức, bạn sẽ thấy Louisa tham gia hỗ trợ Câu lạc bộ Mekong, một phong trào tận dụng sức mạnh doanh nghiệp để chống lại việc kinh doanh chế độ nô lệ. Cô cũng tham gia Chương trình Cố vấn của Women’s Foundation để phát triển các nhà lãnh đạo toàn diện và để xây dựng một hệ sinh thái của những người ủng hộ bình đẳng giới.

Copied Address to clipboard
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.